Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátky homeopatie

30. 8. 2007

Homeopatie je evropská terapeutická metoda, jejíž základní myšlenky můžeme najít už v indických védách, v Bibli a v naukách Hippokrata. Za její systematizaci, rozpracování a rozšíření se zasloužil německý lékař a lékárník Samuel Hahnemann (1755-1843).

 

V roce 1796 popisuje svůj slavný pokus, kdy užíval velké dávky chininu, aby dokázal opak tvrzení anglického lékaře Cullena, že chinin léčí malarii díky tomu, že svou hořkou chutí posiluje žaludek. Jeho teorie byla, že chinin má silné antipyretické účinky a proto léčí malarii. O této teorii už dnes víme, že měl Hahnemann pravdu a geniálně rozpoznal příznaky otravy s podobnosti svého stavu prodromálním příznakům malárie. Po dalším užití chininu se u něj objevil úplný obraz choroby podobný malárii. Po dalších šesti letech experimentů a pozorování napsal, že takto poznaná zásada podobnosti není ojedinělý jev, ale obecný přírodní zákon. V následujících letech vynálezl speciální přípravu homeopatického léku, při hledání účinku nejmenší dávky homeopatického léku a to potenciaci.

 

Hahnemannova terapie se rychle rozšířila po celém světě a objevila se i u nás.

 

V Evropě a na ostatních kontinentech světa je ve většině států uznávaná, často aplikovaná v odborných i laických kruzích, do léčení začleněný integrující způsob léčby.

 

V roce 1996 při 200. výročí Hahnemannova poznání byla udělená alternativní Nobelova cena řeckému homeopatovi Georgi Vithoulkasovi za vzkříšení klasické homeopatické vědy.

 

Na sjednocení homeopatického vzdělávání a výrobu homeopatických léků byl založen v Evropské unii výbor zaobírající se těmito směrnicemi.

 

V dnešní době se málem v každém státě rozšiřuje homeopatické hnutí a homeopatická filozofie. Čím dál tím více lidí se obrací k alternativním možnostem léčby svých problémů, většinou po zklamání se v klasické medicíně. Vzniklo hodně kvalitních homeopatických škol a výuku zajišťují kvalitní učitelé nejen z Česka, ale i z Anglie, Indie a Ameriky.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Homeopatie

(Miroslav Provod, 17. 4. 2015 3:25)

Podstata homeopatie
Podstata homeopatie, kterou výzkumníci stále hledají je součástí každé hmoty. Lidé podstatu hmoty znali již několik tisíciletí před stavbou první pyramidy. Na Golanských výšinách bylo vybudováno 8 tisíc megalitických struktur, převážně dolmenů, některé měly vrchní krycí desku z odlišného druhu horniny. Na jednom z dolmenů se pokusím naznačit podstatu nejen homeopatie. Veškeré megalitické struktury byly budovány na energetických místech, kde zdrojem energie byly vodních toky, podzemní prameny a další zóny. Čtyři dosud neznámé vlastnosti statické elekřiny, které vyplynuly z našeho výzkumu, umožnily navést výzkum jiným směrem (podrobnosti na http://www.miroslavprovod.com ).
Hmota dolmenů je v interakci s uvedenými zdroji a získává od nich energii. Odlišné druhy vrchních hornin vytvářely rozdílné zónové kódy, které vyznačovaly vlastnosti jednotlivých dolmenů. Kontaktem aury, nebo zón obou nábojů, dochází k vyrovnání jejich energetických potenciálů a současně k přesunu chemických vlastností. Člověk u dolmenu samovolně přejímal chemicky upravenou energii. Z toho vyplývá, že na různé zdravotní potíže byly k dispozici dolmeny s různými energetickými a chemickými hodnotami.
Z uvedeného textu lze odvodit podstatu homeopatie. Její tajemství není skryto v ředění molekul, ale v úpravě vody. Jednoduchým pokusem, ke kterému postačí plastová lahev od limonády, se protřepáváním vody přesvědčíme o zvětšování aury, a současně o zvyšování náboje vody. Statická elektřina s vodou vytváří cosi neznámého a svádí k zamyšlení, zda stejnou vlasnost nemůže mít i jiná hmota, když „cosi neznámého“ samovolně přestupuje z megalitických struktur do organismů i jiné hmoty. Statisíce na Zemi postavených menhirů a dolmenů svádí k úvahám, zda jejich budovatelé nevyužívali energii ještě k jiným účelům.
Pokládám za důležité připomenout, že podobný jev, při kterém dochází ke změnám původních kódů hmoty, popisuje bible v EX 20,25. "A když postavíš obětní oltář, nesmíš jej postavit z kvádrů (tj. z otesaných kamenů), protože jsi na něj pozdvihl svůj (železný) nástroj a znesvětil jsi je (tj. kameny)". Je to nepochopitelné, ale lze to experimentálně prokázat,
V dnešní době se homeopatií ve světě léčí 400 milionů pacientů a ve své praxi ji používá 300 000 lékařů. Homeopatie se přitom používá přibližně ve 100 zemích světa. Pacientům nevadí, že dosud neznáme podstatu homeopatie, postačí jim, že to funguje.
Není snadné pochopit vysokou úroveň vědců megalitické kultury, ale „kavkazská antigravitace“ jednoznačně naznačuje, že nám v historii něco uniklo. Uvedený text uvádí jiný směr výzkumu, ze kterého vyplynou další nové poznatky.
Miroslav Provod